1Introductie

 
 

Door middel van het invullen van deze vragenlijst doet u mee aan een onderzoek naar de waarde van erfgoed informatie op het Internet. Dit onderzoek probeert te achterhalen of en hoe lokale partijen kunnen worden betrokken bij de publicatie van erfgoedinformatie op het Internet. Daarbij ligt de nadruk op dorpen en steden in landelijke gebieden. Vandaar dat de vragenlijst verspreid wordt in Noord Nederland (Provincies Friesland, Groningen, Drenthe, Overijssel en Noord-Holland). De vragenlijst is in deze provincies o.a. via koepelorganisaties verspreid naar Dorps- en Stadsraden en Verenigingen van Plaatselijk en Dorps Belang. 

De vragenlijst informeert naar de manier waarop dorpen en steden qua erfgoedinformatie op het Internet vertegenwoordigd zijn. De vragenlijst kan dan ook het best worden ingevuld door personen die (globaal) op de hoogte zijn met lokale websites en Social Media pagina's.


Speciale interesse gaat uit naar de bereidwilligheid om erfgoedinformatie te delen via grootschalige erfgoed platforms zoals Wikipedia en Europeana ten opzichte van een eventueel lokaal platform dat daarvoor beschikbaar zou kunnen worden gesteld door een lokale partij zoals de provincie of een regionale marketingorganisatie.

Tenslotte:
- het invullen van deze vragenlijst is geheel anoniem;
- aan de hand hiervan kan niet worden achterhaald voor welke plaats het formulier is ingevuld;
- het formulier kan per plaats meerdere keren worden ingevuld;
- de link naar de vragenlijst mag vrij verspreid worden naar geïnteresseerden.

Ik wil u bedanken voor de te nemen moeite voor het invullen van deze vragenlijst. Bij vragen of opmerkingen over dit onderzoek of de vragenlijst kunt u contact met mij opnemen via onderstaand email adres.

Bauke Folkertsma (bauke.folkertsma@stenden.com) 

 
 

2Uw hoedanigheid

 

2.1Ik ben verbonden aan?

3Profiel van uw woonplaats

 

3.1Mijn woonplaats ligt in de provincie?

3.2Hoeveel inwoners heeft uw woonplaats?

 

4Uw woonplaats op het Internet

 

4.1 Op welke manieren is uw woonplaats op het Internet vertegenwoordigd?


4.2


5Waarde van erfgoedinformatie op het Internet

 
 

In deze vragenlijst wordt de term "erfgoedinformatie" veelvuldig gebruikt. Met deze term wordt gedoeld op een breed scala aan informatie over de historie van uw plaats. Dit kan dus gaan over bepaalde gebeurtenissen maar ook over personen, objecten en gebouwen die voor de betreffende plaats van historisch belang zijn. Het kan zelfs gaan over wel of niet waargebeurde verhalen die zich afspelen in of rond de betreffende plaats. In het laatste geval gaat het over lokale sagen en legendes of volksverhalen. 

 
5.1

Wat is in uw ogen de waarde van erfgoedinformatie op het Internet op een schaal van 0 tot 10?

Geen waarde

Van grote waarde5.2Denkt u dat de behoefte aan erfgoedinformatie op het Internet de komende jaren zal stijgen?

6Erfgoedinformatie delen op het Internet

 
 

Zoals u weet biedt het Internet steeds meer kansen om kennis en informatie met elkaar te delen. Dit kan via tientallen platforms waarvan vele worden aangeduid met de term "Social Media". Het succes van Social media suggereert dat mensen graag bereid zijn om kennis en informatie met elkaar te delen. Het is ook mogelijk om erfgoedinformatie met elkaar te delen via zogenaamde platforms voor erfgoedinformatie. 

 

6.1Zou u persoonlijk uw erfgoedkennis met betrekking tot uw woonplaats willen delen met anderen via het Internet als daartoe de mogelijkheid bestaat? (ervan uitgaande dat u in het bezit bent van deze kennis)

6.2Zou u het toejuichen als anderen hun kennis van erfgoed zouden delen via het internet?

6.3Vindt u het belangrijk dat erfgoedinformatie via het Internet kan worden gedeeld en worden vastgelegd?

6.4 Waarom vindt u het belangrijk dat erfgoedinformatie wordt gedeeld via het Internet?


7Erfgoedplatforms

 
 

Er zijn platforms speciaal voor het delen van erfgoedinformatie. Wikipedia wordt hier veel voor gebruikt maar ook platforms zoals Layar, Europeana en Historiana. 

 

7.1 Welke van de volgende mondiale, Europese, nationale of regionale Internet platforms voor (o.a.) erfgoedinformatie heeft u wel eens van gehoord of gebruikt?


 

8Lokale platforms voor Erfgoedinformatie

 
 

De volgende vragen hebben betrekking op regionale digitale platforms voor erfgoedinformatie zoals  AnnoDrenthe, De Verhalen van Groningen, Mooi Overijssel, Oneindig Noord Holland en FrieslandWonderland. 

 

8.1Juicht u het bestaan van een eigen regionaal erfgoedplatform zoals AnnoDrenthe, De verhalen van Groningen, Mooi Overijssel, Oneindig Noord Holland en FrieslandWonderland toe?

8.2Welke type erfgoedplatform qua schaalgrootte spreekt u het meest aan en zou u het liefst uw erfgoedkennis op delen? 

 

Geef in onderstaande vragen aan wat voor u belangrijk is om uw kennis te willen delen op een erfgoedplatform. (U kunt antwoorden op een schaal van 1 tot 10 waarbij 1 staat voor Onbelangrijk en 10 voor Zeer belangrijk.) 

 
8.3

Schaalgrootte (regionaal, provinciaal, nationaal of mondiaal)

Onbelangrijk

Zeer belangrijk8.4

Afbakening qua gedeelde identiteit, taal en geografie (persoonlijke herkenning)

Onbelangrijk

Zeer belangrijk8.5

Een raamwerk waarop kan worden voortgeborduurd (bijvoorbeeld voor ieder dorp een basis aan informatie als startpunt)

Onbelangrijk

Zeer belangrijk8.6

Zichtbare bijdragen van anderen

Onbelangrijk

Zeer belangrijk8.7

Lokaal gefundeerd en mogelijk gemaakt door lokale overheid (provincie bijvoorbeeld)

Onbelangrijk

Zeer belangrijk8.8

Het kunnen meepraten over de opzet van het platform.

Onbelangrijk

Zeer belangrijk8.9

Het invloed kunnen uitoefenen op hoe de eigen woonplaats zich presenteert naar buiten toe.

Onbelangrijk

Zeer belangrijk8.10

Het kunnen gebruiken van de streektaal.

Onbelangrijk

Zeer belangrijk8.11

Assistentie door lokale redactie en specialisten.

Onbelangrijk

Zeer belangrijk9Einde

 

Hiermee heeft u het eind van deze vragenlijst bereikt. Ik wil u van harte bedanken voor uw deelname.


Als u interesse heeft in de uitkomsten van dit onderzoek dan kunt u mij een mail sturen via bauke.folkertsma@stenden.com. Ik zal u dan informeren zodra de uitkomsten van het onderzoek bekend zijn. Ook vragen en opmerkingen over het onderzoek zelf zijn op dit adres van harte welkom. 


Met vriendelijke groet,Bauke Folkertsma
Lecturer International Tourism Management

Stenden University of Applied Sciences
Leeuwarden
The Netherlands
(t): +31 (0)651151519 I (e): bauke.folkertsma@stenden.com I (i): www.stenden.com